000

Krónika

2019.03.19. Gyülekezeti tisztségviselők egyházmegyei képzési napja és közgyűlés 


2019. április 6., Pilis  


Egyházmegyénkben 2015 óta félévente egy képzési napot tartunk a gyülekezetek presbiterei és tisztségviselői részére. Ennek során arra készítjük föl őket, hogy a mai kor kihívásaira hogyan felelhetnek meg úgy, hogy a gyülekezet életének minden megnyilvánulását az evangéliumra alapozzák, ahhoz hűségesek legyenek, ugyanakkor képesek legyenek sikeresen megszólítani a környezetükben élők minden generációját.

A képzési napra elsősorban a gyülekezetek presbitereit és tisztségviselőit várjuk. Sőt, kérjük, hogy mindenképpen minden gyülekezet képviseltesse magát - lehetőleg minél nagyobb létszámban. A képzésre szabadon becsatlakozhatnak más tettre kész gyülekezeti tagok is a presbitereken, tisztségviselőkön kívül.

Helyszín: Pilis, evangélikus gyülekezeti ház (Kossuth u. 34.)

A nap programja:

8.30 – érkezés, regisztráció
9.00 – 9.30 – áhítat
9.30 – 10.30 – előadás
10.30 – 10.45 – szünet
10.45 – 11.30 – témafeldolgozás csoportban
11.30 – 11.45 – szünet
11.45 – 12.30 – reflexiók, képzési nap programjának zárása

12.30 – 13.00 – ebéd

13.00 – 13.30 – kerületi missziói nap (2019. május 11., Cegléd) előkészületei

Reménységünk, hogy az egyházmegye minden egyházközségéből lesznek résztvevőink, minél nagyobb számban. Kérjük, hogy részvételi szándékukat március 24-ig jelezzék a következő űrlapon:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrwNy-XfUS8LJsRpqwxbFMkc_mbJwezyHYyb2BPsTf7xES-A/viewform

Az idővel való jó gazdálkodás jegyében ezen a napon tartjuk az egyházmegyei közgyűlést is, 13.45-órás kezdettel. A közgyűlésre várjuk a szavazati jogú tagokat: az egyházközségek lelkészeit, felügyelőjét és gyülekezeti küldöttét - de az ülés nyitott minden érdeklődő számára.

A közgyűlés napirendje itt érhető el: Közgyűlési meghívó 

A közgyűlésen tárgyaljuk az egyházmegye 2019/2020-as munkaévének programját is - ennek előzetes javaslata itt található: egyházmegyei munkaprogram 2019/2020

Szeretettel várunk mindenkit a várhatóan gazdag tartalmú egyházmegyei napra!

Köszöntéssel:

A Dél-Pestmegyei Evangélikus Egyházmegye elnöksége

2019.02.16. Pénztárosok találkozója Irsán.


Az egyházmegye pénztárosai 2019. február 16-án, szombaton az irsai gyülekezetben tartották éves gyűlésüket. A találkozóra 23 fő érkezett az egyházmegye gyülekezeteiből. A délelőtt első felében gazdasági körlevéllel kapcsolatos tudnivalókról Dobrovolni Máté számvevőszéki tag tartott rövid beszámolót, majd pedig a lelkészi pályamodellről Bárdossy Tamás felügyelő beszélt. A felvezető tájékoztatások után a jelenlévők az előadókkal is és egymás között is át-beszélték a gyülekezetek könyvelési és pénzügyi sajátosságait. Köszönet az irsai gyülekezet-nek a hely és a szíves vendéglátás biztosításáért.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2019.01.10. Lelkészgyűlés Dabason


Az egyházmegye lelkészei 2019. év első gyűlését január 9-én a dabasi gyülekezetben tartották.  A napot kezdő úrvacsorával egybekötött istentiszteletet Heinemann Ildikó vecsési lelkész tartotta.


A találkozó további részében Bárdossy Tamás felügyelő a Lelkészi Életpályamodell bevezetésével kapcsolatos folyamatról tartott rövid tájékoztatást. A közös együttlét az éppen aktuális vasárnapi előkészítő (Ézs 48, 6-11) megbeszélésével és a biblia tanulmányozását és értelmezését segítő előadással zárult, melyet Balogh Eszter és Györgyi Zsolt lelkészek vezettek.


Köszönet a dabasi gyülekezetnek a hely biztosításáért és az egész napot segítő vendéglátásért. 

Cikk és fotó: Kustra Csaba


2018.12.13. Lelkészgyűlés Cegléden


A naptári év utolsó lelkészgyűlése 2018. december 12-én a Ceglédi gyülekezetben került megszervezésre. 


A napot kezdő úrvacsorával egybekötött istentiszteletet Györgyi  Zsolt alberti lelkész tartotta. A közös beszélgetést Dr. Lackner Pál lelkész előadása a Lelkészi Életpályamodellről, ezt követően pedig a karácsonyi ünnepek előkészítőinek áttekintése töltötte ki.


Köszönet a ceglédi gyülekezetnek a vendéglátásért és a hely biztosításáért.

Kép és cikk: Kustra Csaba


2018.11.14. Lelkészgyűlés Irsán


A novemberben esedékes lelkészgyűlés az irsai evangélikus templomban kezdődött, 2018. november 14-én Bárdossy Tibor ny. lelkész úrvacsorai szolgálatával.


Az istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben folytatódott a találkozó, melyet megtisztelt jelenlétével Dr. Fabiny Tamás püspökelnök, aki rövid élménybeszámolót tartott Nigériai útjáról. Az előadás után az elhangzottakkal és az aktuális egyházi közügyekkel kapcsolatos kérdések megbeszélése következett.


A gyűlés végén terítékre került a vasárnapra előkészítő ige megbeszélése is, melyet Szlaukó Orsolya ceglédi lelkész vezetett be.  A közös együttlét örömét az irsai gyülekezet vendégszeretete erősítette. 

Cikk és kép: Kustra Csaba2018.10.24. Menni kell, mert Isten parancsolja - Györgyi Zsolt lelkész iktatása Albertiben


A 307 éves múltra visszatekintő Alberti Evangélikus Egyházközség 21. lelkészének ünnepélyes beiktatása valósult meg 2018. október 20-án Györgyi Zsolt személyében az evangélikus templomban. Az új lelkész olyan neves lelkész elődök után lépett a gyülekezet elé, mint id. Tessedik Sámuel (1740-1744) Gegus Zakariás (1764-1791) Juhász Ferenc (1830-1867) Roszik Mihály (1952-1993), 8 évi Csurgón végzett szolgálata után kapta a hívást erre a sajátos feladatra.


Ez a gyülekezet mindennapi életével rendkívüli kihívások elé állítják a benne szolgálókat, mert a szerteágazó gyülekezeti és templomi szolgálatokon kívül, óvodában, iskolában, szeretet otthonban, idősek nappali klubjában is naponta kell helyt állni. Éppen ezért 2016-ban úgy döntött presbitérium, hogy Szilák-Túri Krisztina lelkész mellé mindenképpen szükséges egy másik beosztott lelkész folyamatos szolgálatát biztosítani. Ez a terv kelt életre október 20-án, szombaton, amikor Győri Péter Benjámin esperes beiktatta gyülekezet lelkészének Györgyi Zsoltot.


Az esperes a jelenések könyvének harmadik fejezetéből olvasott igével szólt az ünneplő gyülekezethez. (Jel 3, 14-22) Kiemelte, hogy fontos tudni, hogy Jézus többet lát, mint mi magunk. Fontosak a munkatársak, fontos egy új lelkész, a valódi reménység mindezek mellett Jézus kezében van. A beiktatást követően Györgyi Zsolt Mózes negyedik könyvének egyik mondata alapján szólt a gyülekezethez:

„Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki: Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl és menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked.” (4Móz 22, 20) 

Györgyi Zsolt igehirdetésében kiemelte, hogy egykor Bálámnak szóló parancs személyes igéjévé vált: Menni kell, mert Isten parancsolja. Ez az ige 2017. szeptember 14-én szerepelt az Útmutatóban, pont abban az időben, amikor az alberti gyülekezetből érkezett felé a megkeresés. Szíven ütötte ez a mondat, mert érzékelte, hogy nem könnyű Istennek engedelmeskedni. Nehéz lemondani az önrendelkezésről. Nehéz igent mondani a hívásra, otthagyni mindent, ami megszokott, elrendezett, kedves és rábízni magunkat Istenre. Ezt az igent, mindenkitől várja az Isten, aki szavával döntésre hív, és Jézus Krisztus által ki tud menteni a megkötözöttségekből, rabságból - zárta gondolatait a lelkész.

 Ezek után az istentisztelet Iker Ferenc gyülekezeti felügyelő vezetésével díszközgyűléssel folytatódott, melyben köszöntések sora hangzott el. Fazekas László polgármester, mint a település képviselője, Kalincsák Balázs meszleni lelkész, mint a szülő falu képviselője, Kulcsár Márton lelkész, mint az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért szervezet képviselője, Buday Zsolt lelkész, az egyházmegye képviselőjeként, Kiszel Mihály plébános, az ökumené jegyében, Óvári Péter lelkész, egy régi barát, Szilák-Túri Krisztina és Iker Ferenc, a gyülekezet képviselői néhány mondatban bátorították a beiktatott lelkészt. 

A közgyűlést lezáró Himnusz után, az ünnepi alkalom az iskola tornatermében szeretetvendégséggel zárult, ahol mindenki lehetőséget kapott személyes beszélgetésre és találkozásra. 

Cikk és képek: Kustra Csaba


2018.10.15. „Ki énekel, az duplán imádkozik” - Országos koráléneklési verseny Albertiben


A Roszik Mihály Evangélikus Általános Iskola az idén 2018. október 13-án, szomba-ton, 14. alkalommal rendezte meg az országos koráléneklési versenyt. A versenyre 34 gyermek nevezett be, akik Albertiből, Mendéről, Aszódról, Orosházáról, Nyíregy-házáról, Szarvasról, Kiskőrösről, Soltvadkertről érkeztek.


A szervezők nem titkolt szándéka a vetélkedés mellett, a korál éneklésnek mint lutheri örökségnek az ápolása erősítése a felnövekvő fiatal nemzedékek köré-ben. A megmérettetésre összegyülekezett gyermekek, négy kategóriában egy előírt kötelező és egy szabadon választott evangélikus gyülekezeti éneket énekeltek. Az egyenként elhangzott „produkciókat” Wulfné Dr. Kinczler Zsuzsanna a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, Stargl Szilvia ének-zene szaktanácsadó, Kostyalik Katalin helybeli kántor értékelte.


A nap indulásakor versenyzőket és kísérőiket Mányi Sándorné igazgató köszöntötte és Györgyi Zsolt helybeli lelkész bátorította az Útmutató e napra vonatkozó bizonyságaival: „Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy az Isten az Úr.” (Zsolt 95. 2-3) „ ...egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.” (Róm. 15,6)
A verseny levezetését Hepp Éva az alberti iskola énektanára irányította és segítette úgy, hogy a különböző korcsoportokban izguló gyermekek a feladatra teljesen ráhangolódva mérhessék össze tudásukat.

Köszönet, mind a résztvevőknek, a gyermekeket felkészítő tanároknak és szervezőknek a nap sikeréért elvégzett minden fáradozásukért.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:

1. kategória:

1. Kozjár Réka, Aszód
2. Kese Hanna, Aszód
3. Dénes Alexa, Orosháza

Különdíj: Patay Sára, Gabnai Illés

2. kategória:

1. Balázs Zoltán, Aszód
2. Fekete Máté, Mende
2. Gszelmann Edvárd, Soltvadkert
3. Pákay Anna, Albertirsa

3. kategória:

1. Nagy Emma Boglárka, Orosháza
2. Gombkötő Réka, Szarvas
3. Pribelszki Zoltán, Szarvas

4. kategória:

1. Nagy Luca Réka, Orosháza
2. Himer Tünde, Szarvas
3. Dombi Lilla, Szarvas

Cikk és Képek: Kustra Csaba


2018.10.02. Közgyűléssel egybekötött képzési nap 


A Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye szervezésében közgyűléssel egybekötött tisztségviselő és presbiterképzést tartottak Albertiben, 2018. szeptember 29-én. A választások miatt egy év kihagyás után most az alberti gyülekezet tornatermében hatvan fő gyűlt össze az egyházmegye gyülekezeteiből, hogy folytassák a 2015 februárjában megkezdett sorozatot. 


A képzést Győri Péter Benjámin esperes vezette, aki a Lukács evangéliumának 10. fejezetéből vette a gondolatmenetet, ahol Jézus felkészítés és kiválasztás után kiküldte a hetvenkét tanítványt minden városba és helységbe, ahová szándékozott menni. (Lk 10, 1-20)  Az esperes igén keresztül rámutatott arra, hogy ma is hasonló módon végig kell menni minden gyülekezetben szolgálónak a felkészítés, kiválasztás, eligazítás, gyakorlat, visszatérés, beszámoló és újratervezés lépéssoron. Fontos mindenkinek egyenként azzal a meggyőződéssel munkálkodni a gyülekezetben, hogy tudjuk Jézus Krisztusnak köszönhetően kik vagyunk: Isten gyermekei és ez a sajátos nézőpont közösséget teremt, formálja a körülöttünk lévő embereket, lelki, szellemi, kulturális és szociális téren. Az esperes felvezető igei gondolatai után a megjelent tisztségviselők és presbiterek őt csoportra osztva, személyes tapasztalatokból merítve beszélgettek az elhangzott gondolatokról.


A találkozónak ez a része közös ebédel zárult a gyülekezeti teremben, ahol a vendéglátó gyülekezet több fogásos ételekkel várták a résztvevőket.  Az ebéd után a képzés részben átalakult, részben közgyűléssé bővült, melyet Bárdossy Tamás, az egyházmegye új felügyelője vezetett. Első napirendi pontban megválasztásra került az új missziói felelős Györgyi Zsolt alberti gyülekezetben szolgáló lelkész személyében, aki néhány szóban bemutatkozott a közgyűlés megjelent tagjai előtt. 

A folytatásban megfelelő előkészítés után elfogadásra kerültek az 2017-18. évi munkaév felelőseinek beszámolói, majd pedig a 2018. és 2019. év munkaprogramja.  A közgyűlés végén rövid beszámolók hangzottak el az alberti, irsai, dunaharaszti, ceglédi, vecsési, pilisi, szolnoki, gyülekezetek életéből, végül a templomban beiktatásra került az egyházmegye új gazdasági és missziói felelősét Csadó Balázs irsai és Györgyi Zsolt alberti lelkészt.

 Köszönet a szervezőknek a nap tartalmi előkészítéséért és a házigazdáknak a hely és a bőséges vendéglátás biztosításáért!

Cikk és képek: Kustra Csaba lelkész


2018.09.13. Lelkészgyűlés Szolnokon


A mozgalmas nyári események egyben szünet után 2018. szeptember 12-én, Szolnokon gyűltek össze az egyházmegye lelkészei.  A megjelent lelkészek új arcként köszöntötték Györgyi Zsoltot, az alberti gyülekezetben szolgáló testvért és Lukács Máté Zsoltot, mint a Maglódon szolgáló hatodévest.Szintén lett köszöntve egykor a maglódi gyülekezetben szolgáló Sánta József is, aki szeptembertől a monori gyülekezetben szolgál. A lelkészgyűlést úrvacsorával egybekötött reggeli áhítat vezette be,  melyet Győri Péter Benjámin esperes végzett el, ezt követően rövid körkérdésben mindenki beszámolt, mi történt az eltelt hónapokban.A vasárnapi előkészítővel kapcsolatos megbeszélést Balog Eszter dabasi lelkész az azt követő előadást Szöllősi István Sándor pilisi beosztott lelkész tartotta. A közös és személyes beszélgetések közben illetve a rövid szünetekben a gyülekezet megbízott tagjai süteményekkel finom ételekkel kedveskedtek a jelenlévőknek.

Köszönet a szeretetükért!
Cikk és kép: Kustra Csaba2018.09.12. Uram, szeretem házadat…
Templomszentelési és hálaadó ünnep Farmoson


2018 tavaszán lezárult a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye farmosi gyülekezeti imaházának átfogó felújítása.  A gyülekezet tagjai gondos előkészület után hálaadó, templomszentelő istentiszteletre gyűltek össze a megújult épület-ben 2018. szeptember 8-án, szombaton. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, aki újraszentelte az elkészült lelki otthont. Az épületet megtöltő gyülekezetet a püspök az ünnepi meghívón olvasható 26. Zsol-tár 8. és12. verseivel szólította meg: „Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicső-séged lakóhelyén… áldom az Urat a gyülekezetben.”  Bátorító szavaiban az „Úr házának”, mint épületnek, mint közösségnek a fontosságára hívta fel a figyelmet, ahol régen és ma is Krisztussal találkozhatunk. Azzal a Krisztussal, akinek jelenlé-tében áldás, vigasztalás, bűnbocsánat, testi-lelki megerősödés vár mindenkire. Kiemelte, hogy ezt az életet formáló hatást, ma is rendkívül fontos felfedezni minden embernek.


A hálaadó istentisztelet liturgiájában a püspök mellett részt vett Győri Péter Benjámin esperes, Deme Károly salgótarjáni és Kustra Csaba helyi lelkész. Az istentiszteletet lezáró ének végén Kasza Luca a gyülekezet ifjúsága nevében egy Túrmezei Erzsébet- verssel köszöntötte a jelenlévőket. Ezután díszközgyűlés következett, melyen Kustra Csaba lelkész röviden ismertette azokat az előzményeket, melyeknek köszönhetően 1980-82 között felépülhetett az imaház. Farmossal kapcsolatban rámutatott arra, hogy bár kis gyülekezetről van szó, ennek ellenére három lelkész és egy gyülekezeti munkatárs került ki a tagjai közül. Ezért elmondható, hogy rajtuk keresztül, az országban sokan megismerhették azt a szeretetet, amit Krisztus ebben a gyülekezetben kiárasztott szívükbe. Elmondta, hogy a harminchat éve felszentelt épület több ponton valóban rászorult a felújításra és kiigazításra, melynek a költségeit a gyülekezet adományai mellett, az egyházmegye, a helyi önkormányzat, és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása fedezte. A munkálatok összköltsége: 5.438.041 Ft volt. A szükséges javításokat, átalakításokat Kármán Mihály nagykátai építőipari vállalkozó és munkatársai végezték el az épülethez méltó minőségben.


A lelkészi beszámoló után Kenyó Gábor felügyelő köszöntötte a jelenlévőket és az elvégzett felújítással kapcsolatos munkákban részvevőket. Merczel Pálné a gyülekezet nevében az imaházról készült fából faragott emléktárggyal köszönte meg Dr. Fabiny Tamás püspöknek a szolgálatát. Ezt követően Győri Péter Benjámin esperes az egyházmegye nevében szólt a gyülekezethez.  Az esperes után az egykori lelkészek, Deme Károly és id. Zászkaliczky Pál idézték fel az 1980-as évekből az építkezéssel és Farmoson töltött szolgálatukkal kapcsolatos legfontosabb emlékeiket. A köszöntések sorában külön hangot jelentet-tek a maglódi és alberti lelkészek, Németh Mihály és Szilák-Túri Krisztina, valamint a budavári gyülekezeti munkatárs és hitoktató Varró Mária személyében, akik hitélete és szolgálata az imaház falai között indult el. A közgyűlést Nagy József református lelkész igei bátorítása zárta, aki a farmosi református testvérek pásztoraként - közös megegyezéssel - szintén az imaházban szolgál havonta egyszeri alkalommal. Az istentisztelet után az iskola ebédlőjében megrendezett szeretetvendégséggel zárult az alkalom, abban az átalakított épületben, mely az 1948-as államosítás előtt az evangélikus iskolának és imateremnek adott helyet. Köszönet a Farmosi Leánygyülekezet tagjainak az ünnepet lezáró házilag készített bőséges vendéglátásért, mely méltóképpen megkoronázta a hálaadó napot!

Cikk és fotó: Kustra Csaba


2018.08.08. Partitúra zenei és kalandtábor Szolnokon


 Tizenkettedik alkalommal tartottak zenei és sport tábort 2018. július 29. augusztus 4. között Szolnokon, az evangélikus gyülekezetben. 2007-től elkezdett partitúra zenei tábor ebben az évben sportos, kalandos tartalommal bővült, de valójában eddig különállóan megvalósított gyülekezeti táborok összevonása is történt. Ennek eredményeképpen az eddig megszokott zenei foglalkozások mellett most a tartalomnak megfelelő helyszíneken sárkányhajó, falmászó, kerékpáros-íjász, labdajátékos, városszépítő-kertészkedő, városfelfedező élménytevékenységek is vártak a fiatalokra. A résztvevő gyermekeknek, de a szervezőknek is minden egyes nap tartalmát négy csoportbeosztásban lehetett megélni és lekövetni (zene, zsoltár, sport és kaland, beszélgetős csoport).


Az egész hét tevékenységeit Dániel könyvének igei vezetése hatotta át: 1. Ismerd fel a helyzetet! (Dán 1, 1-5) 2. Vedd fel a kesztyűt! (Dán 1, 3-8) 3. Edzz és tanulj! (Dán 1, 18-21) 4. Küzdj meg! (Dán 1, 8-15) 5. Győzz! (Dán 3) 6. Tarts ki! (Dán 6)  A reggeli esti áhítatokon Győri Péter Benjámin, Győri Tamás József, Kustra Csaba, Végh Miklós lelkészek szolgáltak.


A tizenkettedik Partitúra táborról elmondható, hogy formabontó módon kilépett a saját megszokott kereteiből. Tette ezt azzal, hogy észrevehetőbb módon megjelent a városban, mint eddig. A nyári szabadsági szezon kellős közepén, elkötelezett szolgálatra bevont nagyszámú segítőt nemcsak a gyülekezetből, hanem a gyülekezethez nem tartozókból is. (pl. sárkányhajó, falmászó oktatók vagy a városi főkertész) Az esti nyilvános áhítatokra és az azt követő beszélgetésre bevonzott olyan személyeket is, akik csak éppen arra jártak, vagy csak ritkán jutnak el gyülekezetbe. Az utolsó lezáró napon azzal a meggyőződéssel búcsúztunk, hogy Isten igéjével áthatott fegyelmezett időbeosztású napok nem múlhatnak el csak úgy nyomtalanul. „Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok…” (Ézs 55,11)

Köszönet a szolnoki evangélikus és református gyülekezetnek és minden segítőnek, akik szolgálatukkal, adományaikkal és eszközeikkel támogatták a tábor megvalósulását és célját.

Kép és cikk: Kustra Csaba


2018.06.18. A Dél-Pest Megyei lelkészek kirándultak


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye különböző programjai között mindig fontos helyet foglal el a lelkészek kirándulása, ahol a természetes összezártság során van lehetőség közös ügyinkről még többet beszélgetni. Ez valósult meg 2018. június 13. és 14. között, amikor a két nap során Maglód – Tatabánya – Tata – Lipót - Mosonmagyaróvár – Pozsony – Nagyszombat – Nyitra - Maglód útvonalat jártuk be. A közös együttlétek mellett természetesen előkerültek azok a tudnivalók vagy események is, melyek egy-egy városhoz kötődnek. (Turul-emlékmű, tatai vár, Lipóti pékség sikertörténete, a mosonmagyaróvári gyülekezet, a mosonmagyaróvári 1956-os és trianoni emlékmű története, pozsonyi, nagyszombati és nyitrai főbb nevezetességek) A programot Varsányi Ferenc a lelkészközösség felelős vezetője állította össze és irányította. Az út során segítségünkre volt Kiss Miklós esperes, egyben a mosonmagyaróvári gyülekezet lelkésze, valamint Mátyás Áron a pozsonyi nagykövetség munkatársa. Köszönet a szervezőknek minden fáradozásukért.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2018.06.15. „Az Úr szava másodszor…”

Elnökség és tisztségviselő iktatás a Dél-Pest Megyei Egyházmegyében


Az Északi Egyházkerület hat egyházmegyéje közül a harmadikban iktatták be az elöljárókat 2018. június 9-én, szombaton délelőtt az irsai evangélikus templomban. Az ünnepi istentisztelet első részében az újra megválasztott esperest Győri Péter Benjámin szolnoki lelkészt és az új espereshelyettest Németh Mihály maglódi lelkészt dr. Fabinyi Tamás elnök-püspök, Pintér Mihály és Óvári Péter lelkészekkel végzett közös oltári szolgálatban, igével, imával, áldással erősítette és bátorította az elkövetkező hat évre.


Dr. Fabiny Tamás püspök Márk evangéliuma alapján szólította meg a jelenlévőket, „Ezek után (Jézus) magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével…” (Mk 6,7) Jézus szavain keresztül is jó látni, hogy az egyház szolgálatában ma is fontos a jézusi hívás és küldés. Mégpedig nem egyesével, hanem közösségben. Mindannyian lássuk meg ma is, hogy a kettes, páros közösség nagy jelentőséggel bír a szolgálatban. Úgy is, mint esperes és felügyelő. Jó ezt az örökséget meglátni az evangélikus egyház kezdeteitől fogva, Luther Márton és Melanchthon Fülöp életében is, akik egykor egymást kiegészítve hatékonyan szolgáltak. Krisztus ügyében ma is fontos ez a bizonyos egység. Jézus elhív és elküld, olyan ez, mint a belégzés és kilégzés, a kettőt nem lehet elválasztani. Maradjatok meg ebben az egységben örömmel. – zárta biztató szavait a püspök.
 Az istentisztelet második felében Győri Péter Benjámin esperes és helyettese Németh Mihály lelkész vezetésével beiktatásra került Bárdossy Tamás felügyelő és helyettese Majorosné Lasányi Ágnes, akiket az eskütétel után a jelenlévő lelkészek közössége a Confirma imádság eléneklésével erősítettek tisztségükben és szolgálatukban.

Győri Péter Benjámin esperes egy Jónás könyvéből választott igével buzdította az egyházmegye gyülekezeteinek megjelent képviselőit és a beiktatásra váró tisztségviselőket: „Az Úr szava másodszor…” (Jón 3,1) Az esperes emlékeztette a jelenlévőket a ciklus elején, 2012-ben választott indító igére: „Evezz a mélyre” (Lk 5,4) Jónás történetét ismerve tudjuk, hogy ő is mélységből jött, amikor az Úr szava megszólítja másodszor is. A második elhíváshoz a mélységet is meg kell járni. Elmondható, hogy az Isten kezében alkalmas eszközzé váltak mindazok a személyek, akik átélték ezt a mélységet, a saját erőből való nekifeszülés és az önző ambíciók kudarcát. Jézus Krisztusban látható meg az igazi Jónás, aki bejárta a városokat és falvakat, hirdetve az evangéliumot, a sír sötét vermét, mélységeit megjárva győzte le a halált. Miránk nézve jó ma is meghallani, hogy Isten, számít ránk. Fontos meghallanunk ma Urunk második szavát, és indulni, bemenni a városba, menni az emberek közé, megtanulni helyesen megfogalmazni az evangéliumot, Isten igazságát és kegyelmét. Ebben sok még a tennivalónk. A többi Isten és Ninive dolga…


Az istentisztelet lezárása után Bárdossy Tamás felügyelő vezetésével az ünnepi közgyűlés következett, melyben először átadták az új tisztségviselők megbízó levelei. A köszöntések sorát Bárdossy Tamás felügyelő kezdte, aki Jézus szava alapján - „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek…” (Mt 5,9) - Isten és az ember, ember és az ember közötti békességre hívta fel a figyelmet, melyet fontos szempontnak lát a saját felügyelői szolgálatában is. A leköszönő felügyelő Bak Péter a 127. Zsoltár szavaival szólította, meg a közgyűlést, „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők…” Egyben hálát adott Istennek azért a szolgálatért, melyet 16 éven keresztül végzett az egyházmegyében, mint felügyelő. Győri Péter Benjámin esperes és Bárdossy Tamás felügyelő az egyházmegye nevében egy emlékplakettel köszönte meg áldozatos szolgálatát. A köszöntések sorában dr. Fábri György egyház kerületi felügyelő, a baptista, református, katolikus felekezetek nevében Kiszel Mihály irsai plébános, Pogácsás Tibor államtitkár, Fazekas László polgármester, Szabó László szolnoki presbiter és egyházmegyei küldött, végül Jutasiné Klein Kitti irsai felügyelő bátorította a megválasztott vezetőséget és tisztségviselőket. A nap szeretetvendégséggel zárult, mely az IPOSZ - házban került megrendezésre. Köszönet az alberti, szolnoki és irsai énekkarok istentisztelet közben végzett szolgálatáért és az irsai gyülekezetnek mint házigazdának a szervezéssel járó fáradozásaiért.


Kép cikk: Kustra Csaba


2018.05.10. Lelkészgyűlés Tápiószelén


Az egyházmegye 2017/2018. munkaév utolsó lelkészgyűlését 2018 május 9-én, szerdán, a tápiószelei templomban és gyülekezeti teremben tartották. Az kezdő Istentiszteletet és úrvacsoraosztást Pintér Mihály mendei lelkész végezte.


Mennybemenetel ünnepére szóló előkészítőt Németh Mihály maglódi lelkész az azt követő előadást Győri Péter Benjámin esperes állította össze, melyben a Langham igehirdetői műhely tapasztalatait osztotta meg a jelenlévőkkel.Bak Péter leköszönő egyházmegyei felügyelő elbúcsúzott a lelkészközösségtől, aki rendszeresen részt vett a gyűléseken. A találkozó végén terítékre kerültek az éppen aktuális ügyek átbeszélése is.  A nap ellátását a Tápiószelei Leánygyülekezet biztosította. 

Cikk és kép: Kustra Csaba


2018.04.26. Egyházmegyei választás Irsán


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye vezetőségének és tisztségviselőinek újabb hat évre szóló választása 2018. április 25-én az Irsai gyülekezet templomában valósult meg. A választást és a szavazatok számlálását dr. Tarczay Áron az egyházmegye jegyzője vezette.


A szavazás eredményeképpen a következő hat esztendőre az egyházmegye esperese Győri Péter Benjámin lelkész és felügyelője Bárdossy Tamás, az irsai gyülekezet tagja lett. A szavazatok összesítése alatt Kovács Endre monori küldött Csaba Gyula egykori Péteri gyülekezetben szolgáló lelkészre emlékezett,aki 1945 május elsején tragikus körülmények között halt meg.


Az egyházmegye új vezetőségének és tisztségviselőinek a beiktatása június 9-én, szombaton délelőtt szintén az Irsai templomban lesz.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2018.04.25. Énekkari találkozó Dabason


A Dél-Pest Megyei Egyházmegyében, 2018. április 22-én, jubilate, vasárnapján tartották az egyházmegye énekkarainak találkozóját. Ebben az esztendőben a dabasi gyülekezet templomában gyülekeztek össze a résztvevők és az érdeklődők.


A jelenlévőket házigazdaként Balogh Eszter lelkész köszöntötte, majd Győri Péter Benjámin esperes rövid áhítattal bátorította. A bevezető köszöntések után Hepp Éva egyházmegyei zenei felelős vezetésével az énekkarok szolgálata következett, a helybeli Dabasról, Albertiből, Bényéről, Péteriből, Szolnokról, Maglódról.


Minden énekkar három énekkel érzékeltette azt a munkát és szolgálatot, amit a gyülekezetben ezen keresztül is végeznek. A nap zenei részének végén az énekkarosok közös énekként, Praetorius, Jubilate Deo című művét szólaltatták meg. A késő délutánba nyúló alkalom a személyes beszélgetéseket is elősegítő szeretetvendégséggel zárult. Köszönet a Dabas-Gyóni gyülekezetnek a vendéglátásért.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2018.04.12. Egyházmegyei közgyűlés Monoron


A Dél-Pest Megyei Egyházmegyében januártól március végéig lezajlott gyülekezeti választások után 2018. április 11-én, Monoron az egyházmegyei tisztségviselők választásának folyamata is megkezdődött.


A közgyűlésre meghívott küldöttek egyenként megismerkedtek a jelöltekkel, akik néhány szóban mindenki előtt bemutatkoztak. A bemutatkozás után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a jelölésre szánt személyek listáját. Az új tisztségviselők megválasztása, április 25-én, az irsai gyülekezet templomában várható.


Addig az egyházi törvények szerint minden gyülekezet presbitériumának, meg kell választania az esperesre és az egyházmegyei felügyelőre előterjesztett jelölteket. A közgyűlés végén Győri Péter Benjámin esperes megköszönte azoknak a tisztségviselőknek a munkáját, akik nem folytatják tovább a szolgálatukat.

Cikk és kép: Kustra Csaba

2018.04.11. Lelkészgyűlés Monoron


Az egyházmegye lelkészei 2018. április 11-én, szerdán, délután Monoron gyülekeztek össze az áprilisban esedékes találkozóra. Az úrvacsorával egybekötött áhítatot Szilák-Túri Krisztina alberti lelkész végezte.


A húsvét ünnepe utáni második vasárnapra vonatkozó előkészítőt Óvári Péter péteri lelkész vezette be. Az előkészítő után Pintér Mihály mendei lelkész előadásában Luther Márton gyermekekre vonatkozó tanítási módszerének ma is aktuális sajátosságaira hívta fel a figyelmet.


A gyűlés végén a közérdekű már megtörtént és várható események, tudnivalók megbeszélésére került sor. Köszönet a monori gyülekezetnek a vendéglátásért.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2018.03.24. Bibliaverseny Cegléden


A Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek hittanos csoportjai 2018. március 24-én, szombaton, Cegléden tartották meg a gyermek bibliaversenyt. Az esemény levezetéséhez az evangélikus gyülekezeti terem mellett szükség volt a Református Iskola néhány tantermének a bevonására is.


A napot kezdő áhítatott és éneklést Szlaukó Orsolya helybeli lelkész és Keveházi Sámuel teológus vezette. Az egyes hittancsoportok tudásának felmérése Balogh Eszter dabas-gyóni lelkész és segítőinek irányításával valósult meg.  A hittanverseny feladatlapjainak kiértékelése és összesítése alatt a gyermekek játékos, sportos és kreatív foglalkozások keretei között ismerkedtek meg egymással is.


Az országos versenyre a ceglédi és a pilisi csoportokból jutottak tovább és folytathatják a felkészülést. Köszönet a napnak helyet adó ceglédi gyülekezetnek a vendéglátásért és minden szervezéssel kapcsolatos segítségért, illetve az egyes csoportokat felkészítőknek is a sok fáradozásért.cikk és képek: Kustra Csaba


2018.03.15. Lelkészgyűlés Pilisen


Az egyházmegye lelkészeinek márciusban esedékes lelkészgyűlése a pilisi gyülekezetben került megrendezésre 2018. március 14-én. A napot kezdő istentiszteletet Kárnyáczki Eszter pilisi beosztott lelkész vezette. 


Az igehirdetést angol nyelven Anne Morawski nyugdíjas amerikai (Új-Mexico) lelkész tartotta, aki jelenleg önkéntes missziós munkáját Dabason és Budapesten végzi. A tolmácsolásban Győri Péter Benjámin esperes volt a segítségünkre. Az istentiszteletet követő közös beszélgetést az egyházmegyei választások ügye, a vasárnapi előkészítő és  Szőllősi István Sándor pilisi beosztott lelkész előadása töltötte ki.


A vendéglátást a pilisi gyülekezet biztosította. Köszönet minden fáradozásukért.

Cikk és képek: Kustra Csaba


2018.02.26. Pénztárosok találkozója Monoron


A 2018. évben esedékes pénztárosok találkozóját a Dél-Pest Megyei Egyházmegye  február 24-én, szombaton, a monori gyülekezetben tartotta. A megjelent résztvevőket Selmeczi Lajos helybeli lelkész köszöntötte és bátorította az év igéjével (Jel 21.6).


A találkozó tartalmi részét Dobrovolni Máté egyházmegyei másodfelügyelő és a számvevőszék képviselője vezette. Az összegyűlt pénztárosok 20 főből álló csoportja végigelemezte a 2017. évet lezáró gyülekezeti pénzügyi feladatokat és a várható 2018. évi változásokat.


A találkozó célja most is az volt, hogy minden pénztáros a tájékoztatás mellett segítséget kapjon a sok esetben egyedi gyülekezeti feladatainak elvégzéséhez. A vendéglátásért köszönet a monori gyülekezet tagjainak.

Cikk és kép: Kustra Csaba lelkész 


2018.01.10. Lelkészgyűlés


A 2018. év első lelkészgyűlése január 10-én a dabasi gyülekezetben került megrendezésre. 


A napot indító Istentiszteletet Németh Mihály maglódi lelkész az azt követő vasárnapi előkészítőt Balogh Eszter helybeli  lelkész tartotta. 


A találkozó hátralévő része a várható események, programok megbeszélésével és ebéddel zárult.
A vendéglátásét hála és köszönet a helybeli gyülekezetnek és képviselőinek.

Cikk kép: Kustra Csaba