000

2019. szeptember 13., péntek

Egyházmegyei képzési nap és közgyűlés

Immár hagyományosan egy napon tartjuk az egyházmegye képzési napját és közgyűlését. A képzési napon ezúttal - a korábbiakra építve - gyakorlatias kérdést dolgozunk föl: a gyülekezetek stratégiájának elkészítéséhez, illetve fejlesztéséhez járulunk hozzá.
 A meghívást küldjük minden közgyűlési tagnak, gyülekezeti tisztségviselőnek és a korábbi képzési napokon részt vetteknek.
 Az alábbi jelentkezési lap segítségével kérjük visszajelzését a részvételi szándékról, illetve az esetleges kimentésről.
 Helyszín: Alberti, evangélikus iskola (Albertirsa, Pesti út 106.)
 Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 22.
 A nap várható programja:
 8.30                    – érkezés, regisztráció
9.00   – 10.15  – áhítat és bevezető előadás
10.15 – 10.30  – szünet
10.30 – 11.15  – témafeldolgozás csoportban
11.15 – 11.30  – szünet
11.30 – 12.30  – reflexiók, képzési nap programjának zárása, hivatalos közgyűlési témák, döntések

És a meghívó a közgyűlésre: 

               DÉL-PEST MEGYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA

5000 Szolnok, Verseghy park 2. ( 20-824-4829 * delpestmegye@lutheran.hu

Albertirsa, 2019. szeptember 13.
 Az egyházmegyei presbitérium tagjainak,
gyülekezeti elnökségeknek és közgyűlési küldötteknek,
megbízottaknak és meghívottaknak

M E G H Í V Ó

Tisztelettel és szeretettel hívjuk az egyházmegyei közgyűlés tagjait, az egyházmegyei tisztségviselőket, illetve az egyházközségek érdeklődő tagjait a

2019. szeptember 28-án, 11.30-kor kezdődő,
az alberti evangélikus iskolában (Albertirsa Pesti út 106.) tartandó

egyházmegyei közgyűlésre.

Napirend:
 1.      Tisztségviselők és egyházmegyei presbitérium éves jelentése
2.      Tájékoztatók
3.      Egyebek
 A közgyűlési tagoktól kérjük, jelezzenek vissza jelenlétükről a
oldalon, s szintén itt kérjük jelezni a kimentéseket is. Egyben szeretettel várunk mindenkit a 9.00-kor kezdődő egyházmegyei képzési napra is - valamint  a képzésen résztvevőket is szívesen látjuk érdeklődőként a közgyűlésen.
  
Tisztelettel és szeretettel:       

Bárdossy Tamás

Győri Péter Benjámin
ehm. felügyelő

esperes


2019. augusztus 29., csütörtök


Partitúra zenei és sport tábor Szolnokon

„Szárnyra kelnek, mint a sasok…” Idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a szolnoki partitúra zenei és sport tábor, melyen ötven gyermek vett részt. A 2019. augusztus 4-től 10-éig tartó esemény kapcsán elmondható, hogy ez a létszám teljesen be is töltötte a szolnoki evangélikus és református gyülekezetek befogadó és ellátó képességét.
Ennek az évnek a gondolatmenetét Ézsaiás próféta közismert igéje hatotta át, nemcsak a reggeli és esti áhítatokon, hanem az egyes napok egészében. A fő téma és a lelki élet jelenségei a repülés, és az áramlástanból vett példák alapján lettek napról napra kibontva. (checklist  vagyis utasításlista, felhajtóerő, vezérsíkok, turbulencia  vagyis légörvények, átesés, önálló repülés) A tábor lelki vezetését Győri Péter Benjámin esperes irányításával, Végh Miklós református, Győri Tamás József, Kustra Csaba, Blatniczky János Dániel evangélikus lelkészek segítették. Az egy hetes együttlét rendje évek alatt kialakított mederben zajlott, melyben minden résztvevő megtalálhatta a helyét és napra lebontott tevékenységét. A tábor célja nem csupán egyfajta hasznos zenés, sportos nyári időtöltés volt, hanem misszió is, egyrészt a résztvevőknek, másrészt azoknak, akik reggel vagy este bekapcsolódtak a mindenki számára meghirdetett istentiszteletre és beszélgetésekre. 
Köszönet a szolnoki evangélikus és református gyülekezetnek és segítőiknek minden fáradozásáért, akik a nyári szabadságok és családi pihenések idején bevállalták ezt a szolgálatot.

Cikk és képek: Kustra Csaba2019. június 7., péntek


Énekkari találkozó Vecsésen

Vecsés – A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei 2019. május 19-én, cantate vasárnapján, énekkaraik találkozóját tartották. A nap különlegessége volt maga a helyszín, vagyis a megújított-átalakított vecsési evangélikus templom tere, ahol megszólalhattak a kórusok. Ebben az évben a szolnoki, bényei, alberti, péteri, vecsési és a maglódi gyülekezetek mutatták be azt a munkát, amit a gyülekezetekben végeznek ezen a szolgálaton keresztül is. A találkozó rendjét és menetét Hepp Éva az egyházmegye zenei megbízottja irányította. A jelenlevőket Heinemann Ildikó lelkész, mint házigazda és Győri Péter Benjámin, mint az egyházmegye esperese köszöntötte és bátorította. A vecsési gyülekezet az alkalom végén szeretetvendégséggel kedveskedett minden résztvevőnek. Az előzetes tervek szerint a következő évi találkozó helyszíne a Tápiószelei Evangélikus templomban lesz. Köszönet a résztvevő énekkaroknak és kórusvezetőinek, a napért megtett minden fáradozásukért.

Cikk és fotó: Kustra Csaba