000

2019. szeptember 13., péntek

Egyházmegyei képzési nap és közgyűlés

Immár hagyományosan egy napon tartjuk az egyházmegye képzési napját és közgyűlését. A képzési napon ezúttal - a korábbiakra építve - gyakorlatias kérdést dolgozunk föl: a gyülekezetek stratégiájának elkészítéséhez, illetve fejlesztéséhez járulunk hozzá.
 A meghívást küldjük minden közgyűlési tagnak, gyülekezeti tisztségviselőnek és a korábbi képzési napokon részt vetteknek.
 Az alábbi jelentkezési lap segítségével kérjük visszajelzését a részvételi szándékról, illetve az esetleges kimentésről.
 Helyszín: Alberti, evangélikus iskola (Albertirsa, Pesti út 106.)
 Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 22.
 A nap várható programja:
 8.30                    – érkezés, regisztráció
9.00   – 10.15  – áhítat és bevezető előadás
10.15 – 10.30  – szünet
10.30 – 11.15  – témafeldolgozás csoportban
11.15 – 11.30  – szünet
11.30 – 12.30  – reflexiók, képzési nap programjának zárása, hivatalos közgyűlési témák, döntések

És a meghívó a közgyűlésre: 

               DÉL-PEST MEGYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA

5000 Szolnok, Verseghy park 2. ( 20-824-4829 * delpestmegye@lutheran.hu

Albertirsa, 2019. szeptember 13.
 Az egyházmegyei presbitérium tagjainak,
gyülekezeti elnökségeknek és közgyűlési küldötteknek,
megbízottaknak és meghívottaknak

M E G H Í V Ó

Tisztelettel és szeretettel hívjuk az egyházmegyei közgyűlés tagjait, az egyházmegyei tisztségviselőket, illetve az egyházközségek érdeklődő tagjait a

2019. szeptember 28-án, 11.30-kor kezdődő,
az alberti evangélikus iskolában (Albertirsa Pesti út 106.) tartandó

egyházmegyei közgyűlésre.

Napirend:
 1.      Tisztségviselők és egyházmegyei presbitérium éves jelentése
2.      Tájékoztatók
3.      Egyebek
 A közgyűlési tagoktól kérjük, jelezzenek vissza jelenlétükről a
oldalon, s szintén itt kérjük jelezni a kimentéseket is. Egyben szeretettel várunk mindenkit a 9.00-kor kezdődő egyházmegyei képzési napra is - valamint  a képzésen résztvevőket is szívesen látjuk érdeklődőként a közgyűlésen.
  
Tisztelettel és szeretettel:       

Bárdossy Tamás

Győri Péter Benjámin
ehm. felügyelő

esperes