000

Krónika 2017

2017. évet záró közgyűlés Irsán


A naptári év egyházmegyei eseményeit záró alkalomnak tekinthető a 2017. november 22-én, szerdán megtartott közgyűlés.


Ezen a gyűlésen kihirdetésre került a Gazdasági Bizottság által megvitatott és elfogadott  pályázatoknak az eredményei.


Megbeszélés tárgyát képezte a 2018. évi választások legfontosabb  tudnivalói. Előterjesztésre és elfogadásra került az egyházmegye új Szervezeti és Működési Szabályzata is.
A közös beszélgetés és tájékoztatás fontos volt minden gyülekezetnek a következő évi eseményekre való ráhangolódásban.

Cikk és kép: Kustra Csaba


2017.11.08. Lelkészgyűlés Bényén


A novemberben esedékes lelkészgyűlést november 8-án Bényén lett megtartva. 


A napot kezdő Istentiszteletet Németh Mihály maglódi  az azt követő előkészítőt pedig Balogh Eszter gyóni lelkész tartotta. A gyűlés végét közös beszélgetés töltötte ki.


A bőséges vendéglátásért köszönet a bényei gyülekezetnek.

cikk és képek: Kustra Csaba

2017.10.11. Lelkészgyűlés Irsán


Az október hónapra tervezett lelkésztalálkozó 2017 október 11-én, szerdán, az irsai gyülekezetben került megrendezésre. A napot kezdő istentiszteleten a lelkészeken kívül a gyülekezet tagjai is szép számban megjelentek.


Az igehirdetést és az úrva-csoraosztást 2017 szeptember elsejétől pilisen szolgáló lelkészházaspár Szöllősi István Sándor és Kárnyáczki Eszter beosztott lelkészek végezték. Az istentisztele-tet követően a vasárnapra felkészítő közös beszélgetést Óvári Péter péteri lelkész tartotta a tíz parancsolat témájáról (2Móz 22, 1-17).


A lelkésztalálkozó befejező részében a megbeszélni való ügyek és témák kerültek terítékre, benne az előttünk álló tisztségviselő és presbiterválasztás kérdései. Köszönet az Irsai gyülekezetnek az egyszerű, de bőséges vendéglátásért. 

Cikk és fotó: Kustra Csaba


2017.09.29. Egyházmegyei presbiteri és közgyűlés Irsán


Az őszi idő néhány éve kialakított rend szerint a presbiteri és közgyűlések ideje is az egyházmegyében. Ennek értelmében került sor 2017 szeptember 27-én Irsára összehívott gyűlésen a 2016-2017. munkaév áttekintése és a következő esztendő programjainak és teendőinek tervezése. Bak Péter megyei felügyelő és Győri Péter Benjámin esperes köszöntő szavait napirend előtti pontként kötetlen közös beszélgetés követte az egyházmegye általános életéről és jövőjéről. A közgyűlésre elkészített beszámolók értelmében a lehetőségeket mérlegelve a közgyűlés az egyházmegye jogkörébe helyezte az egyes munkaágak felelőseinek kijelölését az adott egyházmegyei feladat, alkalom megszervezésére és levezetésére. Ez a döntés a 2018. évben újraválasztásra kerülő egyházmegye szervezését az eddigiekhez képest új helyzet elé állítja a közösséget. A jelentések és beszámolók elfogadása után a 2018. évi egyházmegyei és országos programok áttekintése és egyeztetése következett, mely szintén elfogadásra került. Az egyebek témakörében Pintér Mihály lelkész a mendei gyülekezet kérését vitte a közgyűlés elé a lelkészlakás felújításának ügyében. A közgyűlés közös imádsággal zárult. Köszönet az irsai gyülekezetnek, hogy ismét helyet adott a gyűlések megtartására.


Cikk és fotó: Kustra Csaba


2017.09.12. Lelkészgyűlés Cegléden


A 2017. évi munkaévet kezdő lelkészgyűlés szeptember 13-án a ceglédi gyülekezetben került megrendezésre.


A templomi reggeli elcsendesedést és úrvacsoraosztást Heinemann Ildikó vecsési lelkész, az előkészítőt Buday Zsolt vezette.


A nap többi részét a legfontosabb információk, várható események és feladatok megbeszélése töltötte ki. A találkozó közös ebéddel zárult.

Köszönet a ceglédi gyülekezetnek a vendéglátásért.

Cikk és képek: Kustra Csaba


2017.08.17. Öröm vonzásában címmel zenei tábort tartottak Szolnokon


Újra megrendezték a partitúra zenei tábort 2017 augusztus 6. és 12. között. A táborhoz szükséges termeket, épületeket most is az evangélikus és a református gyülekezet biztosította. A táborról elmondható, hogy már 2007 óta folyamatosan csiszolódott benne az a napirend és az a tartalmi igény, ami egy hétig áthatja a résztvevők életét. Ebben az évben a tematikát a Krisztusból fakadó öröm vonzásában cím határozta meg, mely témát a hét során különböző oldalakról nézve vizsgálták a résztvevők. 


A hét felosztása:1. tanulóból tanítvány (Mt 13,14) 2. örömrablók örömrabok (Mt 13, 1-9) 3. megtalálni az igazit (Mt 13, 45-46) 4. önzés helyett ajándékozás (Ef 5, 21-33) 5. unalom helyett gyönyörködés (Lk 14, 14-24) 6. magamutogatás helyett „Jézus-mutatás”. (Mt 5, 14-16) 


A szervező csapat az előkészületekben gondosan figyelt arra, hogy az igei tartalom minden nap átjárja a résztvevőket, nemcsak az áhítatokon, hanem a játékokban, hangszeres órákon, vetélkedőkben, közös beszélgetésekben és dicsőítésekben. A gondos előkészítés és a feladatok szétosztása sokat segített abban is, hogy ne csak a táborozó gyermekeket, hanem a szervezőket is megérinthesse a tábori hangulat és a benne megszólaló igei tartalom. 

Köszönet az egész hétnek helyet adó evangélikus és református gyülekezetnek a szervezők támogatásáért és segítő szolgálatáért.

Cikk és képek: Kustra Csaba

,

2017.06.18. Lelkészkirándulás Egerben


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye lelkészei 2017. június 14-én Egerben töltöttek el egy napot, hogy erősítsék a munkatársi közösséget.


A nap az evangélikus templomban indult közös áhítattal, úrvacsorával, majd egy rövid városnézés után a Szépasszonyvölgyben tartották a közös ebédet.


A kirándulás, a városnézés mellett mindenkinek adatott idő arra, hogy a szolgálatának örömeit és terhet megossza a hasonló helyzetben lévő társaival. Köszönet a szervezőknek a nap előkészítéséért.

Kép és cikk: Kustra Csaba


2017. 05. 23. Gyülekezeti tisztségviselők továbbképzése Pilisen


Mi a dolgunk? címmel a gyülekezeti továbbképzés-sorozat ötödik  folytatása valósult meg Pilisen 2017. május 20-án, szombaton, a gyülekezeti teremben. A napot bevezető áhítatot és  az előadást Győri Péter Benjámin esperes tartotta.


A jelenlévő presbiterek csoportos beszélgetésekben dolgozták fel az elhangzottakban felvázolt témát. Az egyházmegye szinte minden gyülekezete képviseltette magát a jó 50 főnyi társaságban.


A pilisiek vendéglátása ezúttal is pazarnak bizonyult, amiért külön köszönetet jár nekik.

Kép és szöveg: Kustra Csaba


2017. 05 15. Cantate! - Énekkari találkozót tartottak Albertiben


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezetei 2017. május 14-én, vasárnap délután, énekkari találkozóra gyülekeztek össze az alberti gyülekezet templomában.


Ebben az évben nemcsak a Cantate vasárnap megszokott hagyománya, hanem a Reformáció ötszázadik évfordulójának kapcsán is szerveződött az alkalom Hepp Éva zenei felelős irányításával. Az egyházmegye gyülekezetei közül most a Bényén, Pilisen, Szolnokon és az Albertiben működő énekkarok mutatták be azt a munkát, amit egész évben végeznek a gyülekezeti istentiszteleteken és a különböző ünnepeken.


A templomban lévő énekkarok tagjait és az érdeklődőket Szilák-Túri Krisztina helybeli lelkész és Győri Péter Benjámin esperes is köszöntötte és bátorította. Az énekkarok egyéni bemutatkozása és éneke után egy nagy, közös éneklés zárta a nap templomi részét a Mondjatok dicséretet című ének eléneklésével. Ezt követően az alberti iskola tornatermében szeretetvendégséggel zárult a találkozó.

Cikk és szöveg: Kustra Csaba


2017.04.08. Passió vagy passzió címmel ifjúsági találkozót tartottak Pilisen


Passió vagy passzió címmel a Dél-Pest Megyei Evangélikus gyülekezetek konfirmandusainak és ifjúsági csoportjainak találkozót szerveztek 2017 április 8-án, szombaton a pilisi gyülekezetben.


A nap előkészítését Szucsák Előd megyei ifjúsági felelős és a vecsési segítői készítették elő. A bevezető közös éneklés után Heinemann Ildikó a közismert ige „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta…” Jn 3.16. alapján vezette be a nap témáját: Mit jelent számunkra a kereszt? Mit jelent az-az eseménysor, ami Jézus Krisztussal történt a kereszten?


 A közös együttgondolkodást egy rövid film bejátszása előzte meg, majd pedig a szenvedés és a szenvedély témakörében beszélgettek a fiatalok közösen is és csoportokra bontva.  A beszélgetések mellett nem maradt el egy kis játék és az egymással való ismerke-dés sem. Köszönet a szervezők között a pilisi gyülekezet segítőinek is, akik a közös ebéd és a vele járó asztalközösség élményével is erősítették a találkozót. A szerve-zők ígérték, hogy a jövőben ennek a típusú találkozóknak is lesz folytatása. 

Cikk és kép: Kustra Csaba
2017.03.27. Bibliaverseny Albertiben


Minden évben a Dél-Pest Megyei Egyházmegyében is az egyik legnagyobb létszámú találkozónak számít a gyermek bibliaverseny. Az egész év során kiscsoportos foglalkozásokhoz szokott hittanozó gyerekeknek ezen az alkalmon van lehetőségük átélni és megtapasztalni a nagyobb létszámú közösséget, imában, éneklésben, játékban.  2017 március 25-én, szombaton, Albertiben szervezett találkozó és egyben megmérettetés is meghaladta a 100 főt. Balogh Eszter egyházmegyei katechetikai felelősnek több hetes előkészület és egyeztetés után sikerült minden részletében összeállítani a nap menetét és feladatait, hogy a különböző korcsoportokban a végén lehessen eredményt hirdetni. Az egész nap zenei részét Csadó Balázs lelkész és az irsai ifjúság csapata, a lelki vezetést pedig Horváthné Csoszánszki Márta pilisi lelkész irányította.


A bibliaverseny gondolatvilágát az Apostolok Cselekedeteinek könyve alapján Pál apostol életének eseményei hatották át, különös tekintettel a találkozó vezérgondolata: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. (ApCsel 9. 15) Horváthné Csoszánszki Márta bátorító mondataiban rámutatott arra, hogy ez a mondat nemcsak egykor Pál apostolra vonatkozott, hanem ma ránk is. Krisztushoz térni és áldott eszközévé lenni otthonainkban, iskolában, gyülekezetben. A bibliaverseny eredményhirdetésénél kiderült, hogy az országos találkozón a szolnoki, pilisi, ceglédi gyülekezetek csoportjai folytathatják a megmérettetést. Köszönet nemcsak a szervezőknek, hanem a versenyt és a napot felvállaló önkéntes segítőknek is. 

Cikk és képek: Kustra Csaba


2017.03.10. Lelkészgyűlés Péteriben


A lelkészek közössége 2017 március 8-án a Péteri gyülekezetben tartotta meg az esedékes találkozót.


A napot kezdő istentiszteletet Balogh Eszter dabas-gyóni lelkész végezte. Az igehirdetési előkészítőt Selmeczi Lajos monori lelkész, az előadást Heinemann Ildikó vecsési lelkész vezette be.


Az együttlétet segítő helyet és vendéglátást a péteri gyülekezet szeretete biztosította.

Cikk és képek: Kustra Csaba


2017.02.25. Pénztárosok találkozója Albertiben


A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezeteinek pénztárosai és képviselői az alberti gyülekezeti teremben gyűltek össze 2017. február 25-én, szombaton, hogy ebben az évben is áttekintsék és megbeszéljék a pénztárosi teendőket. 


A közös gondolkodást Dobrovolni Máté az egyházmegye másodfelügyelője, számvevőszékének képviselője és szakértője vezette és segítette, amit ezúton is köszönünk. Köszönet az alberti gyülekezetnek is a délelőtt során nyújtott vendéglátásért és a gyülekezeti terem biztosításáért.

Egyházmegyei hittanverseny 2018, Cegléd
korosztályhelyezésgyülekezetpontszám
1-2 osztályI.Cegléd34
II.Pilis25
3-4. osztályI.Pilis52
II.Bénye49
III.Maglód47
IV.Cegléd38
V.Nyáregyháza36
VI.Vecsés29
5-6. osztályI.Cegléd57
II.Pilis54
III.Nyáregyháza49
IV.Dabas-Gyón48
V.Vecsés41
7-8. osztályI.Cegléd70
II.Pilis53,5
III.Nyáregyháza38

Cikk és kép: Kustra Csaba